Gehuldigden Sint-Cecilia

Op het afgelopen Sint-Ceciliafeest werden verschillende muzikanten gehuldigd volgens het aantal jaren lidmaatschap van de harmonie. Het gaat om:

- Robbe Depreiter 5 jaar lid
- Kasper Dumoulin 5 jaar lid
- Remco Kloek 5 jaar lid
- Didier Lafaut 5 jaar lid
- Robin Monseré 5 jaar lid
- Kasper Vercruysse 5 jaar lid
- Stijn Declerck 10 jaar lid
- Alain Vanneste 10 jaar lid
- Veerle Debel 30 jaar lid
- Andy Desmet 30 jaar lid
- Rik Vansteenkiste 35 jaar lid

 

Je herkent de muzikanten op de foto, samen met voorzitter Patrick Borms. Rik Vansteenkiste ontbreekt.